Tarsa için İSG

Tarsa için İSG

Firmamız inşaat faaliyetlerini sürdürürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunması hususunda insanı ön planda tutarak çalışma ortamını iyileştirmeyi kendine görev edinmiştir  .

Bu ortamı sağlarken  yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam etmek, tüm çalışanlarımız ve çalıştığımız tedarikçi ve alt yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinci kazanmaları hususunda gerekli eğitimleri kendilerine sağlamak firmamızın olmazsa olmazlarındandır.

Gönderiliyor...