Tarsa için Çevre

Tarsa için Çevre

Çevre bilincini kendisine görev edinmiş TAR SA, projelerin üretim faaliyetlerini yürütürken de aynı hassasiyeti göstermeye özen veriyor.

Tasarımlarımızı hayata geçirdiğimiz uygulama evrelerinde çevreye verilen zararı minimum seviyeye indirmek, kaynak tasarrufu ve geri dönüşümü hususunda özen göstermek, tüm çalışanlarımız ve çalıştığımız tedarikçi ve alt yüklenicilerin çevre bilincini kazanmaları hususunda gerekli eğitimleri kendilerine sağlamak firmamızın olmazsa olmazlarındandır.

Gönderiliyor...